เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายคนธ์พงษ์ ถิ่นมะนาวจิรกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเชาวลิต ราชแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายยุทธนา กิจใบ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ เพชรเสถียร

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาพร ตะนาวศรี

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสิริยากร ปัญญาคำ

  ครูอัตราจ้้าง

 • thumbnail

  นายอรรถสิทธิ์ ทาขุลี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐพล โชคเจริญ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายปิยะ พิมคีรี

  ครูอัตราจ้าง

^