กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี ศรพรหม

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวพิพัฒชา ประภาเพชร

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวสุชาวดี จันสีทา

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

^