เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
^