บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

ช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสมยศ ประถานัง

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท.มงคล ชาปะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย บุตรดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายบุญมี จันปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ทาวงษ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปรมินทร นามราชา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนาชัย จันทรศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธวัชชัย ไชยวาน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบรรพต ไชยคีนี

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเฉลิมชัย เพิ่มพิบูลย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ โยธาภักดี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายดำรงศักดิ์ ไชยจักร

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเจริญ ลีตน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพงศ์เทพ บังกิโล

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายจารุกิตติ์ เรืองเลิศฤทธิ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐพล วรขันธ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายยงยุทธ คำเหลือง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายศราวุธ ไชยกันยา

  ครูอัตราจ้าง

^