แผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา

ช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายสาคร ขาวกา

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ ราษี

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ คิดคำนวน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภูวเดช อ่อนทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนา หิรัญญะเวช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ไชยคำหาญ

  ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายประสิทธิพงษ์ ศรีพล

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนิศากร จันทป

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ พรหมราช

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวปรางทิพย์ บุญประเสริฐ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวอนัญญา ปานนูน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ สงสัย

  ครูอัตราจ้าง

^