ข้อมูลจังหวัด-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2565)
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2564)
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2563)
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2562-2)
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2562-1)
ข้อมูลสรุปรายงานจังหว้ด (ประจำปี 2561)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล **

 
 
 
 
 
 
 
 
^