บุคลากรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์ ฯ

 • thumbnail

  นางสิริวรรณ กริอุณะ

  หัวหน้ากลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา สนธิมูล

  จนท.กลุ่มงานสวนพฤกษ ฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร ทองสุข

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ฯ

 • thumbnail

  นางสาวปรางทิพย์ บุญประเสริฐ

  ผู้ช่วย จนท.งานสวนพฤกษ ฯ

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา อาจปาสา

  ผู้ช่วย จนท.งานสวนพฤกษ ฯ

^