เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลหลักสูตร วิชาการ 
^