แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม

 • thumbnail

  นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายภกร ชัยพลเจริญกิจ

  ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายธนัชพงศ์ พลอัศราพัชญ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนงค์นภา แตนหนองฮี

  ครูอัตราจ้าง

^