รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย

รายละเอียดพนักงานราชการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย

ที่อยู่

โทรศัพท์095-1696497

อีเมล์

^