รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์0830353256

อีเมล์Pholsitch@gmail.com

^