เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประจักษ์ เลขตะระโก

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่

โทรศัพท์081-6618343

อีเมล์

^