รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุรชัย หัสกรรจ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์0821073218

อีเมล์surachai285691@gmail.com

^