เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายบริหาร


 

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายศุภกฤต แกมนิรัตน์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 • thumbnail

  รอการแต่งตั้ง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ

 • thumbnail

  นายประจักษ์ เลขตะระโก

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายกุล อักษรนู

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

 • thumbnail

  รอการแต่งตั้ง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

^