รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

กลุ่มบุคลากรช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์080-1766747

อีเมล์

^