รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมหมาย นรนิติไธสง

กลุ่มบุคลากรช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์086-2310889

อีเมล์

^