รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวารินยา ขันศิลา

กลุ่มบุคลากรช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-3805755

อีเมล์

^