รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายรักษ์พล มีด้วง

กลุ่มบุคลากรช่างกลโรงงาน

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-8404227

อีเมล์

^