รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวรฤทธิ์ คำแก้ว

กลุ่มบุคลากรช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์086-2348968

อีเมล์

^