รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกัมปนาท ศรัทธาสุข

กลุ่มบุคลากรช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียดหัวหน้าแผนก

ที่อยู่

โทรศัพท์085-0093579

อีเมล์

^