รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกรียงศักดิ์ เลขตะระโก

กลุ่มบุคลากรช่างอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์086-8516506

อีเมล์

^