รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิชัย เพียซ้าย

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว (พขร.)

ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รายละเอียดพนักงานขับรถยนต์

ที่อยู่

โทรศัพท์093-4611214

อีเมล์

^