รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเพ็ญศรี ทุมสวัสดิ์

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

ตำแหน่งคนงาน(แม่บ้าน)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์096-9262089

อีเมล์

^