รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปรมินทร นามราชา

กลุ่มบุคลากรช่างยนต์

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์091-0248068

อีเมล์

^