เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

58-ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

^