เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แนะแนวช่างอิเล็กทรอนิกส์

^