เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แข่งกีฬาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

^