เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

^