เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชุมครูช่างอิเล็กทรอนิกส์

^