เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์083-0353256

อีเมล์Pholsitch@gmail.com

^